Документи, які необхідно подати для проведення комплексної оцінки дітей:

- документ, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників;                                                            - свідоцтва про народження дитини;                                                                                                          - індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі - форми первинної облікової документації № 112/0 "Історія розвитку дитини", затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра;                                                                                                                                                                              - заява батьків про проведення комплексної оцінки;                                                                                                   У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви додаються:                                                                                                                                                 - психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;                                                                                                                                 - зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;документи щодо додаткових обстежень дит

Організація проведення комплексної оцінки


Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

  • оцінка фізичного розвитку дитини;
  • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
  • оцінка когнітивної сфери дитини;
  • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
  • оцінка навчальної діяльності дитини.

Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку;

Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам'ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку;

Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку;

Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

У разі потреби фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.


Рекомендації педагогам та батькам при хронічній неуспішності

ПРО РАННЄ ВТРУЧАННЯ  https://rvua.com.ua/abouts

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!